Lasy komunalne

Dział lasy komunalne

58-500 Jelenia Góra
Ul. Mickiewicza 1/131 A

Tel 75-64-20 153

Leśniczy 530-357-309

Właścicielem Lasów Komunalnych jest Miasto Jelenia Góra a operatorem Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Spółka zatrudnia dwóch leśników do wykonywania zadań zawartych w Uproszczonym Planie Urządzania Lasu.

CHARAKTERYSTYKA LASÓW KOMUNALNYCH

Powierzchnia całkowita: 426 ha

Lasy Komunalne graniczą od południa z Nadleśnictwem Śnieżka a od północy z Nadleśnictwem Lwówek Śląski.

Położone są w VIII KRAINIE PRZYRODNICZO-LEŚNEJ DZIELNICA 1 SUDETY ZACHODNIE.

Główne siedliska to: Las Mieszany Górski (LMG),Las Mieszany Górski świerzy (LMGśw), Las Górski świerzy

(LGśw),Bór Mieszany Górski świerzy(BMGśw)

Główny kompleks to obręb 28 NE o pow.291,6844 położony po obu stronach Doliny Bobru.

 • Obręb Cieplice XI - 43,2281 ha
 • Obręb Cieplice X - 27,1486 ha
 • Obręb Cieplice VIII - 4,4340 ha
 • Obręb Cieplice III – 0,9198 ha
 • Obr.Ewid.23NE – 0,2979 ha
 • Obr.Ewid.24 – 0,5522 ha
 • Obr.Ewid.33 – 3,2729 ha
 • Obr.Ewid.37 – 2,0126 ha
 • Obr.Ewid.42 – 0,2650 ha
 • Obr.Ewid.60 – 8,5589 ha
 • Obr.Ewid.Czarne – 1,5326 ha
 • Obr.Ewid.Czarne II – 0,7318 ha
 • Obr.Ewid.Goduszyn I – 0,0521 ha
 • Obr.Ewid.Jagniątków – 0,1600 ha
 • Obr.Ewid.Jelenia Góra IV – 8,1639 ha
 • Obr.Ewid.Jelenia Góra V – 0,8056 ha
 • Obr.Ewid.Maciejowa I - 1,6807 ha
 • Obr.Ewid.Maciejowa II – 7,2166 ha
 • Obr.Ewid.Sobieszów I – 0,2858 ha

PODSTAWOWE ZADANIA TO:

 • trwale zrównoważona gospodarka leśna czyli działalność zmierzająca do ukształtowania struktury lasów i ich wykorzystania w sposób i tempie zapewniającym trwałe zachowanie ich bogactwa biologicznego, wysokiej produkcyjności oraz potencjału regeneracyjnego, żywotność i zdolność do wypełnienia teraz i w przyszłości, wszystkich ważnych ochronnych i socjalnych funkcji na poziomie lokalnym, narodowym i globalnym, bez szkody dla innych ekosystemów.
 • ochrona i zagospodarowanie lasu, utrzymanie i powiększanie zasobów i upraw leśnych, pozyskiwania – z wyjątkiem skupu – drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory.

ZASADY PROWADZENIA GOSPODARKI LEŚNEJ

 • powszechnej ochrony lasów
 • trwałości utrzymania lasów
 • ciągłości i zrównoważonego wykorzystania wszystkich funkcji lasów
 • powiększenia zasobów leśnych.

 

Wyszukaj termin odbioru odpadów

Wyszukiwarka terminu odbioru odpadów jest uzupełniana. Skorzystaj z harmonogramu odbioru odpadów dostepnego w sekcji Dokumenty do pobrania