Nasze usługi

Oferta

Świadczymy kompleksowe usługi komunalne w zakresie utrzymania estetyki i porządku w najbliższym otoczeniu. Specjalizujemy się w:

DZIAŁ WYWOZU i OCZYSZCZANIA

 • utrzymanie czystości ulic i placów latem i zimą

  • wywóz nieczystości stałych i płynnych

  • wywóz gruzu i innych odpadów w dostarczanych przez nas pojemnikach

DZIAŁ UTRZYMANIA ZIELENI MIEJSKIEJ

 • konserwacja i utrzymanie terenów zielonych

  • budowa zieleńców, zakładanie kwietników

  • nasadzanie drzew i krzewów

  • konserwacja (koszenie trawników, formowanie drzew i krzewów, cięcie żywopłotów itp.)

  • zakładanie kwietników dywanowych

  • wycinka drzew.

DZIAŁ ROBÓT DROGOWYCH

 • remonty kapitalne i budowa dróg i mostów 

  • remonty bieżące dróg i mostów.

KOMPLEKSOWE USŁUGI związane z pochówkiem i usługami cmentarnymi

 • pochówek
  • profesjonalna pomoc i doradztwo w kwestiach formalnych

PROWADZENIE SCHRONISKA DLA MAŁYCH ZWIERZĄT

 • w szczególności ochrona nad bezdomnymi zwierzętami

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem!

Wyszukaj termin odbioru odpadów

Wyszukiwarka terminu odbioru odpadów jest uzupełniana. Skorzystaj z harmonogramu odbioru odpadów dostepnego w sekcji Dokumenty do pobrania