Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

PSZOK, czyli Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych to miejsce, do którego mieszkańcy Jeleniej Góry w ramach wnoszonej opłaty za zagospodarowanie odpadów mogą dostarczyć wybrane frakcje odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny.

Adres

ul. Wolności 161/163, 58-560 Jelenia Góra

Godziny urzędowania

PSZOK przyjmuje odpady od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-17.30 oraz w każdą sobotę w godzinach 8.00-14.00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Wjazd na teren PSZOK jest możliwy najpóźniej na 30 minut przed zamknięciem, aby zdążyć z rozładunkiem odpadów w godzinach jego pracy.

Zapraszamy do kontaktu pod numerem 75 64 20 115.

W sprawach dotyczących odbioru odpadów, informacji udziela dyspozytor pod nr tel.: 75 64 20 118.

 

Jakie dokumenty są wymagane?

Podczas zdawania odpadów każdorazowo wymagane jest okazanie do wglądu:

potwierdzenia opłaty za odpady: 

 • spółdzielnie, wspólnoty i mieszkania komunalne: rozliczenie czynszu z wyszczególnieniem opłaty za wywóz odpadów komunalnych w mieście Jelenia Góra, 
 • samodzielna  nieruchomość: ostatnie potwierdzenie opłaty lub kopia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w mieście Jelenia Góra.

Przykładowe odpady, które mieszkaniec może dostarczyć do PSZOK:

 • Odpady wielkogabarytowe (m.in. meble, dywany, materace);
 • Sprzęt IT (m.in. komputery, monitory, laptopy, klawiatury);
 • Drukarki, kopiarki i skanery;
 • Sprzęt RTV;
 • Małe AGD (m.in. suszarki, lokówki, odkurzacze);
 • Duże AGD (m.in. pralki, lodówki, zamrażarki, kuchenki mikrofalowe);
 • Baterie i akumulatory;
 • Elektronarzędzia;
 • Odpady ulegające biodegradacji (np. skoszona trawa, liście);
 • Szkło (butelki, słoiki);
 • Papier i tektura;
 • Tworzywa sztuczne i drobny metal (m.in. puste butelki i puszki po napojach, torebki foliowe);
 • Zużyte opony (samochód osobowy);
 • Przeterminowane leki;
 • Materiały izolacyjne (styropian bez zanieczyszczeń, wełna mineralna);
 • Szkło płaskie (szyby okienne, lustra);
 • Posegregowane odpady z remontów i demontażu (m.in. gruz ceglany, gruz betonowy, materiały ceramiczne);
 • Pozostałe odpady z remontów i demontażu (m.in. ceramiczne elementy wyposażenia, okna);
 • Papa odpadowa.

Odpady budowlane i rozbiórkowe przyjmowane są od mieszkańców Jeleniej Góry bezpłatnie w ramach opłaty za odpady w ilości 100 kg/mieszkańca w roku kalendarzowym. 

Po przekroczeniu limitu obowiązuje opłata zgodnie z cennikiem KLIKNIJ TUTAJ

Do PSZOK nie oddajemy

 • zmieszanych odpadów komunalnych; 
 • odpadów powstałych w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej;
 • odpadów zabrudzonych (np. zaolejony papier, opakowania po żywności z zawartością);
 • odpadów zawierających azbest;
 • części samochodowych (np. szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii);
 • opon z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych; 
 • odpadów nieoznaczonych, bez możliwości ich identyfikacji (bez etykiet);
 • odpadów wymagających opakowania w nieszczelnych lub uszkodzonych pojemnikach.

Pracownicy PSZOK wskazują jedynie miejsce rozładunku, zarówno transportem jak i rozładunkiem odpadów mieszkaniec zajmuje się we własnym zakresie.

Pracownik PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów jeżeli ilość dostarczonych odpadów i/lub ich skład (nietypowy dla gospodarstwa domowego) wskazuje na ich pochodzenie z prowadzonej działalności gospodarczej.
 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Waga PSZOK:  tel. 75 64 20 115
                          e-mail: waga@mpgk.jgora.pl

Wyszukaj termin odbioru odpadów

Wyszukiwarka terminu odbioru odpadów jest uzupełniana. Skorzystaj z harmonogramu odbioru odpadów dostepnego w sekcji Dokumenty do pobrania