Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

    1) Administratorem Pani/Pana danych administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Wolności 161/163, 58-560 Jelenia Góra.
    2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością możliwy jest pod adresem email iod@mpgk.jgora.pl.
    3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umów związanych z działalnością własną administratora, realizacji zadań powierzonych w ramach umów powierzenia przez Miasto Jelenia Góra (utrzymanie Schroniska dla małych zwierząt w Jeleniej Górze, utrzymanie cmentarzy, realizacja zadań Punktu Selektywnego Odbioru Odpadów, wywozu odpadów komunalnych z posesji), na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, c -  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
    4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty biorące udział w realizacji umów.
    5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji umowy lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego). 
    6) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.* 
*Uwaga: Prawo do przeniesienia danych stosuje się, jeśli przetwarzanie opiera się podstawie zgody lub umowy. Nie obejmuje ono administratorów, którzy przetwarzają dane niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
    7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
    8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową zawarcia umowy.
    9) Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
    10) Administrator nie planuje przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
    11) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
    1) Administratorem Pani/Pana danych administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Wolności 161/163, 58-560 Jelenia Góra.
    2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością możliwy jest pod adresem email iod@mpgk.jgora.pl.
    3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umów związanych z działalnością własną administratora, realizacji zadań powierzonych w ramach umów powierzenia przez Miasto Jelenia Góra (utrzymanie Schroniska dla małych zwierząt w Jeleniej Górze, utrzymanie cmentarzy, realizacja zadań Punktu Selektywnego Odbioru Odpadów, wywozu odpadów komunalnych z posesji), na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, c -  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
    4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty biorące udział w realizacji umów.
    5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji umowy lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego). 
    6) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.* 
*Uwaga: Prawo do przeniesienia danych stosuje się, jeśli przetwarzanie opiera się podstawie zgody lub umowy. Nie obejmuje ono administratorów, którzy przetwarzają dane niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
    7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
    8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową zawarcia umowy.
    9) Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
    10) Administrator nie planuje przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
    11) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 1. Administratorem Pani/Pana danych administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Wolności 161/163, 58-560 Jelenia Góra.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością możliwy jest pod adresem email iod@mpgk.jgora.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umów związanych z działalnością własną administratora, realizacji zadań powierzonych w ramach umów powierzenia przez Miasto Jelenia Góra (utrzymanie Schroniska dla małych zwierząt w Jeleniej Górze, utrzymanie cmentarzy, realizacja zadań Punktu Selektywnego Odbioru Odpadów, wywozu odpadów komunalnych z posesji), na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, c -  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty biorące udział w realizacji umów.
 5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji umowy lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego). 
 6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.*
  *Uwaga: Prawo do przeniesienia danych stosuje się, jeśli przetwarzanie opiera się podstawie zgody lub umowy. Nie obejmuje ono administratorów, którzy przetwarzają dane niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową zawarcia umowy.
 9. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
 10. Administrator nie planuje przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
 11. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 

Wyszukaj termin odbioru odpadów

Wyszukiwarka terminu odbioru odpadów jest uzupełniana. Skorzystaj z harmonogramu odbioru odpadów dostepnego w sekcji Dokumenty do pobrania