Ochrona atmosfery

Zakup pojazdów bezpyłowych przez  MPGK sp. z o.o. w Jeleniej Górze.

To  krok w kierunku lepszego standardu życia mieszkańców Jeleniej Góry. Kolejną zaletą zakupionych pojazdów, dzięki wykorzystaniu  sprężonego gazu ziemnego jako napędu, jest znacznie niższa emisja hałasu, dzięki czemu pojazdy zasilane CNG są mniej uciążliwe dla mieszkańców.

Dostosowanie floty pojazdów komunalnych spółki do wymaganych standardów zmniejszenia szkodliwych emisji pyłów i gazów, to również krok w wypełnieniu   obowiązku realizacji postanowień Ustawy z dnia 11 stycznia 2018r.
o elektromobilności i paliwach alternatywnych wraz z poźn.zm.

Realizacja zakupu, była możliwa dzięki pozyskaniu środków z WFOŚiGW w kwocie pożyczki: 1.780.000,00 zł.

POMOC FINANSOWA NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADANIA:

a) „ Zakup dwóch specjalistycznych pojazdów bezpyłowych (dwukomorowego i trzykomorowego) do wywozu odpadów komunalnych selektywnie zebranych”.

b) 2.080.000,00 zł netto 2.558.400,00 zł brutto

c) Pożyczka w wysokości 1.780.000,00 zł

d) 
"Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu".

e)  www.wfosigw.wroclaw.pl

Wyszukaj termin odbioru odpadów

Wyszukiwarka terminu odbioru odpadów jest uzupełniana. Skorzystaj z harmonogramu odbioru odpadów dostepnego w sekcji Dokumenty do pobrania