Tekst łatwy do czytania (ETR)

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

W skrócie MPGK sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze, 58-560 Jelenia Góra, ul. Wolności 161/163.

Jest to główny budynek spółki, w którym pracuje Zarząd Spółki.

Budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Zarząd Spółki jest organem wykonawczym spółki

Prezes Zarządu

Włodzimierz Mirosław Stasiak

Wiceprezes Zarządu

Konrad Sikora

Czym się zajmuje Spółka?

Podstawowym celem działalności Spółki jest realizacja zadań własnych Gminy Jelenia Góra.

Gmina Jelenia Góra powierzyła Spółce wykonanie zadań w ogólnym interesie gospodarczym, w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców  Miasta Jeleniej Góry. Szczegółowy sposób wykonywania powierzonych zadań określają umowy wykonawcze zawarte pomiędzy Miastem i Spółką.

Zakres wykonywanych zadań:

 • Utrzymanie letnie i zimowe gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych dróg i ulic, mostów, placów, terenów i działek drogowych,
 • Usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania,
 • Utrzymanie zieleni i zadrzewień w pasach drogowych,
 • Utrzymanie zieleni i zadrzewień na działkach gruntowych będących własnością i pozostających we władaniu Miasta Jelenia Góra,
 • Utrzymanie czystości i porządku na przystankach komunikacji miejskiej na terenie Miasta Jelenia Góra,
 • Utrzymanie i eksploatacja fontann miejskich na terenie Miasta Jelenia Góra,
 • Dekorowanie okolicznościowe Miasta,
 • Zapobieganie bezdomności zwierząt oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi,
 • Zarządzanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych,
 • Tworzenie oraz utrzymanie zieleni gminnej i zadrzewień w tym nasadzenia,
 • Utrzymanie Parku Zdrojowego w Jeleniej Górze,
 • Utrzymanie lasów komunalnych, prowadzenie gospodarki leśnej, pozyskiwanie drewna,
 • Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
 • Odbiór i zagospodarowywanie odpadów komunalnych z terenu Jeleniej Góry.

Kontakt z pracownikami MPGK sp. z o.o. w Jeleniej Górze:

Pracujemy codziennie w godzinach od 7.00 -  15.00

Żeby załatwić sprawę w MPGK możesz:

 1. napisać pismo i wysłać je na adres:

MPGK sp. z o.o.

 1. Wolności 161/163

58-560 Jelenia Góra

 1. przynieść pismo do sekretariatu lub Biura Obsługi Klientów:
 • Jak trafić do Biura Obsługi Klientów?

Biuro znajduje się na parterze, w siedzibie głównej Spółki, przy ulicy Wolności 161/163 w Jeleniej Górze

 • Jak trafić do sekretariatu ?

        Sekretariat znajduje się na pierwszym piętrze, w siedzibie głównej
        Spółki, przy ulicy Wolności 161/163 w jeleniej Górze.

 1. Możesz też wysłać do nas wiadomość na adres e-mailowy: mpgk@mpgk.jgora.pl
 2. Żeby uzyskać informację o terminie odbioru odpadów zadzwoń pod numer 75 64 20 118
 3. Żeby umówić się na termin odbioru odpadów tzw. problemowych,

w punkcie wagowym PSZOK ( Punkt  Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ), zadzwoń pod numer 75 64 20 115.

Wyszukaj termin odbioru odpadów

Wyszukiwarka terminu odbioru odpadów jest uzupełniana. Skorzystaj z harmonogramu odbioru odpadów dostepnego w sekcji Dokumenty do pobrania