Uchwała nr 42.VII.2015 i nr 41.VII.2015

Uchwała nr 42.VII.2015 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 27 lutego 2015 r.

w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Jeleniej Górze obowiązkowego zadania własnego Miasta Jelenia Góra, dotyczącego prowadzenia Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Uchwała nr 41.VII.2015 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 27 lutego 2015 r.

w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Wyszukaj termin odbioru odpadów

Wyszukiwarka terminu odbioru odpadów jest uzupełniana. Skorzystaj z harmonogramu odbioru odpadów dostepnego w sekcji Dokumenty do pobrania