Witamy w MPGK Jelenia Góra !

Nasza spółka działa na rynku jeleniogórskim w zakresie: całorocznego utrzymania czystości ulic i placów, wywozu odpadów komunalnych stałych i płynnych, wywozu gruzu i innych odpadów w firmowych pojemnikach.

NASZA FILOZOFIA:

Uważamy, iż najważniejszym czynnikiem, który daje nam przewagę konkurencyjną, a zarazem wyróżnia nas  w tej branży jest doświadczenie naszych pracowników. To oni są twórcami naszego sukcesu.

Zdajemy sobie sprawę, iż firma świadcząca usługi komunalne w szczególny sposób jest współodpowiedzialna za standard życia lokalnej społeczności. Naszymi klientami są przede wszystkim nasi sąsiedzi, współpracownicy, przyjaciele i rodzina. Szkoły, które obsługujemy to te same szkoły, które uczą nasze własne dzieci.
Firmy, które obsługujemy to te same firmy, dla których my jesteśmy klientem. Szpitale, służby porządkowe , które obsługujemy to te same, które opiekują się i chronią społeczność, w której my też żyjemy. 
Z tych wszystkich powodów, jesteśmy osobiście zainteresowani tym, aby pomagać wspólnie tworzyć lepsze miejsca pracy i życia. Jest to odpowiedzialność , którą bierzemy sobie do serca.
 

DANE SPÓŁKI:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

58-560 Jelenia Góra

ul. Wolności 161/163

NIP 611-020-36-41

REGON 230415527

NUMER KRS 0000186967

Bank Millennium SA 

Numer konta: 65 1160 2202 0000 0002 2979 1179

KAPITAŁ SPÓŁKI  5.785.500 zł

Numer konta do wpłat na rzecz Schroniska dla Małych Zwierząt i adopcji wirtualnych 

MPGK sp. z o.o. nie jest organizacją pożytku publicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), a zatem przekazywane darowizny na rzecz Schroniska dla Małych Zwierząt w Jeleniej Górze nie podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania (dochodu).

Numer konta:

Bank Millennium SA 42 1160 2202 0000 0003 4200 7692 

Wyszukaj termin odbioru odpadów

Wyszukiwarka terminu odbioru odpadów jest uzupełniana. Skorzystaj z harmonogramu odbioru odpadów dostepnego w sekcji Dokumenty do pobrania