Mobilny PSZOK

Ruszamy z mobilnymi zbiórkami odpadów problemowych, tak aby dotrzeć do każdego mieszkańca Jeleniej Góry. Wypatruj zielonego, oznakowanego kontenera w swojej okolicy, a następnie przynieś zalegające w domu odpady.

W trakcie mobilnych zbiórek możesz oddać:

  • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (AGD, RTV, sprzęt informatyczny itp.)
  • drukarki, skanery,
  • baterie i akumulatory,
  • urządzenia zawierające freony,
  • lampy fluorescencyjne,
  • zużyte tonery,
  • magnetyczne i optyczne nośniki informacji,
  • leki,
  • oleje silnikowe, przekładniowe, smarowe,
  • opakowania po środkach ochrony roślin, środki ochrony roślin.

Nie przyjmujemy nieoznakowanych substancji w nieszczelnych lub nieprzeznaczonych do tego pojemnikach (np. butelkach jednorazowych po wodzie mineralnej, szklanych słoikach)!

Pozostałe odpady, m.in. odpady wielkogabarytowe, odpady z remontów i demontażu, resztki farb, szkło płaskie, styropian czy zużyte opony możesz dostarczyć do stacjonarnego PSZOK przy ulicy Wolności (szczegóły pod numerem 75 64 20 115).

Prosimy zabrać ze sobą potwierdzenie opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na rzecz Miasta Jelenia Góra (spółdzielnie i wspólnoty: rozliczenie czynszu z wyszczególnieniem opłaty za odbiór odpadów; zabudowy jednorodzinne: potwierdzenie przelewu ostatniej opłaty za odbiór odpadów lub kopia deklaracji o wysokości opłaty za wywóz nieczystości).

Uwaga! Pracownik PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że odpady nie są odpadami komunalnymi.

Akcja prowadzona jest od wiosny do jesieni, co miesiąc na stronie znajdziesz aktualny harmonogram.

Do zobaczenia!

Wyszukaj termin odbioru odpadów

Wyszukiwarka terminu odbioru odpadów jest uzupełniana. Skorzystaj z harmonogramu odbioru odpadów dostepnego w sekcji Dokumenty do pobrania