Miejsce i harmonogramy odbioru odpadów

Odbiór odpadów

Miejsce gromadzenia odpadów i ich odbiór, winno być zlokalizowane od strony ulicy lub w miejscu udostępnionym, przygotowanym i utwardzonym, w sposób umożliwiający wjazd pojazdu odbierającego odpady. Pracownicy Spółki nie wchodzą na teren posesji w celu odebrania odpadów.

Aby zapobiec powstawaniu niepotrzebnego bałaganu, odpady należy wystawiać nie wcześniej niż 24 godziny przed terminem wynikającym z harmonogramu zbiórki. Jeżeli mamy do oddania wielkogabaryty poza terminem zbiórki, można je odwieźć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który przyjmie je bezpłatnie na terenie siedziby spółki MPGK sp. z o.o. w Jeleniej Górze, ul. Wolności 161/163.

Numer telefonu do Punktu PSZOK: 75 64 20 115

Dodatkowych informacji o funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Jeleniej Górze, można zasięgnąć w Referacie Gospodarki Odpadami lub pod numerem tel. 75 75 49 858

Pliki do pobrania

Harmonogramy odbioru odpadów

Harmonogramy mobilnego PSZOK

Odpady wielkogabarytowe

Wyszukaj termin odbioru odpadów

Wyszukiwarka terminu odbioru odpadów jest uzupełniana. Skorzystaj z harmonogramu odbioru odpadów dostepnego w sekcji Dokumenty do pobrania