ANKIETA STOPNIA ZADOWOLENIA KLIENTA

Nasze Przedsiębiorstwo pragnie oferować usługi i współpracować z Państwem w sposób, który zapewni całkowitą satysfakcję z korzystania z naszej oferty. Opinie, uwagi i wnioski pomogą nam usprawnić pracę, a tym samym dostosować poziom świadczonych usług do Państwa oczekiwań. Dlatego, aby poznać Państwa opinię na nasz temat, prosimy o wypełnienie poniższej ankiety.

Nie ma obowiązku imiennego podpisywania ankiet. Dziękujemy.

1. Jak oceniają Państwo MPGK pod względem jakości obsługi Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ( PSZOK)? (Prosimy o ocenę w skali od 1 – 5, przy czym 5 – bardzo dobrze, 4-dobrze, 3 – wystarczająco, 2-niezadowalająco, 1 – źle)


                    

1. Jak oceniają Państwo MPGK pod względem kompetencji pracowników / jakości obsługi klienta (Prosimy o ocenę w skali od 1 – 5, przy czym 5 – bardzo dobrze, 4-dobrze, 3 – wystarczająco, 2-niezadowalająco, 1 – źle)


                    

1. Jak oceniają Państwo MPGK pod względem skuteczności odbioru odpadów (Prosimy o ocenę w skali od 1 – 5, przy czym 5 – bardzo dobrze, 4-dobrze, 3 – wystarczająco, 2-niezadowalająco, 1 – źle)


                    

1. Jak oceniają Państwo MPGK pod względem realizacji usług utrzymania letniego dróg, ulic i mostów (Prosimy o ocenę w skali od 1 – 5, przy czym 5 – bardzo dobrze, 4-dobrze, 3 – wystarczająco, 2-niezadowalająco, 1 – źle)


                    

1. Jak oceniają Państwo MPGK pod względem realizacji usług utrzymania zimowego dróg, ulic i mostów (Prosimy o ocenę w skali od 1 – 5, przy czym 5 – bardzo dobrze, 4-dobrze, 3 – wystarczająco, 2-niezadowalająco, 1 – źle)


                    

1. Jak oceniają Państwo MPGK pod względem jakości utrzymania zieleni w mieście (Prosimy o ocenę w skali od 1 – 5, przy czym 5 – bardzo dobrze, 4-dobrze, 3 – wystarczająco, 2-niezadowalająco, 1 – źle)


                    

1. Jak oceniają Państwo MPGK pod względem jakości utrzymania czystości i porządku na przystankach komunikacji miejskiej na terenie miasta Jeleniej Góry (Prosimy o ocenę w skali od 1 – 5, przy czym 5 – bardzo dobrze, 4-dobrze, 3 – wystarczająco, 2-niezadowalająco, 1 – źle)


                    

1. Jak oceniają Państwo MPGK pod względem jakości utrzymania cmentarzy komunalnych (Prosimy o ocenę w skali od 1 – 5, przy czym 5 – bardzo dobrze, 4-dobrze, 3 – wystarczająco, 2-niezadowalająco, 1 – źle)


                    

1. Jak oceniają Państwo MPGK pod względem jakości pracy i opieki nad zwierzętami w schronisku dla małych zwierząt (Prosimy o ocenę w skali od 1 – 5, przy czym 5 – bardzo dobrze, 4-dobrze, 3 – wystarczająco, 2-niezadowalająco, 1 – źle)


                    

Wyszukaj termin odbioru odpadów

Wyszukiwarka terminu odbioru odpadów jest uzupełniana. Skorzystaj z harmonogramu odbioru odpadów dostepnego w sekcji Dokumenty do pobrania