Schronisko dla Małych Zwierząt w Jeleniej Górze

Schronisko dla Małych Zwierząt w Jeleniej Górze.
Jelenia Góra
Spółdzielcza 33A
58-500
Tel. +48 756 420 156

W związku z sytuacją epidemiologiczną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz dbając o bezpieczeństwo Państwa, jak i naszych pracowników, informujemy, że wprowadziliśmy kilka zasad dotyczących obsługi klienta. Schronisko dla Małych Zwierząt zachęca do kontaktu zdalnego:

  • W sprawach organizacyjnych tel.: 75 64 20 156
  • W sprawach adopcji tel.: 536 032 629

Schronisko cały czas pełni dyżur w zakresie interwencji i pomocy bezdomnym zwierzętom.

Przypominamy, że obowiązuje kilka zasad dotyczących obsługi klienta:

  • przed wejściem do pomieszczeń, gdzie odbywa się obsługa interesantów,  należy zdezynfekować ręce;
  • obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa;
  • należy zachować dystans społeczny  min. 1,5 m; 
  • w pomieszczeniach, gdzie odbywa się obsługa interesantów, może znajdować się tylko 1 osoba;

 

Uprzejmie informujemy, że Schronisko dla Małych Zwierząt w Jeleniej Górze jest częścią organizacyjną Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki  Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jeleniej Górze. W związku z tym schronisko nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego, a co za tym idzie, nie jest możliwe przekazywanie 1 % podatku w ramach rocznego rozliczenia podatku dochodowego.

Naszym celem jest ratowanie oraz ochrona zwierząt. Staramy się pomóc w znalezieniu odpowiedzialnego i kochającego domu,dla jak największej liczby naszych podopiecznych. Schronisko jest głównym obiektem, który przyjmuje bezdomne zwierzęta z terenu miasta Jeleniej Góry, a także przyjmuje zlecenia dotyczące zwierząt w potrzebie od: Szklarskiej Poręby, Podgórzyna, Karpacza i innych miast. Jeżeli niezbędnym będzie udzielenie pomocy zwierzętom z innego miasta, należy skontaktować się najpierw z kierownikiem schroniska, który udzieli Państwu wszelkich informacji dotyczących dalszego postępowania.

Schronisko czynne jest w godzinach:

  • DNI POWSZEDNIE : 10.00 -  17.00
  • W SOBOTĘ : 11.00 - 16.00
  • W NIEDZIELĘ : 11.00 - 14.00

Schronisko dla Małych Zwierząt w Jeleniej Górze

Numer konta do wpłat na rzecz Schroniska dla Małych Zwierząt i adopcji wirtualnych 

MPGK sp. z o.o. nie jest organizacją pożytku publicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), a zatem przekazywane darowizny na rzecz Schroniska dla Małych Zwierząt w Jeleniej Górze nie podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania (dochodu).

Numer konta:

Bank Millennium SA 42 1160 2202 0000 0003 4200 7692

 

Wyszukaj termin odbioru odpadów

Wyszukiwarka terminu odbioru odpadów jest uzupełniana. Skorzystaj z harmonogramu odbioru odpadów dostepnego w sekcji Dokumenty do pobrania