Miejsce i harmonogramy odbioru odpadów

Miejsce odbioru odpadów

  • w zabudowie wielorodzinnej – bezpośrednio spod wiat śmietnikowych
  • w zabudowie jednorodzinnej – z miejsca zwyczajowego zlokalizowania pojemników na odpady

Zgodnie z harmonogramem zbiorczym zamieszczonym poniżej lub dla konkretnego adresu do znalezienia przez wyszukiwarkę - wyszukaj termin odbioru odpadów

Aby zapobiec powstawaniu niepotrzebnego bałaganu, odpady należy wystawiać nie wcześniej niż 24 godziny przed terminem wynikającym z harmonogramu zbiórki. Jeżeli mamy do oddania wielkogabaryty poza terminem zbiórki, można je odwieźć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który przyjmie je bezpłatnie na terenie siedziby spółki MPGK sp. z o.o. w Jeleniej Górze, ul. Wolności 161/163.

Numer telefonu do Punktu PSZOK: 75 64 20 115

Dodatkowych informacji o funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Jeleniej Górze, można zasięgnąć w Referacie Gospodarki Odpadami lub pod numerem tel. 75 75 49 858

Harmonogramy odbioru odpadów

Harmonogramy mobilnego PSZOK

Odpady wielkogabarytowe

Wyszukaj termin odbioru odpadów

Wyszukiwarka terminu odbioru odpadów jest uzupełniana. Skorzystaj z harmonogramu odbioru odpadów dostepnego w sekcji Dokumenty do pobrania