Oferty Pracy

Stanowisko: ROBOTNIK SEGREGACJI ODPADÓW

Oferta aktualna: od 19 stycznia '21 do 31 stycznia '21

Wymiar czasu pracy:

Miejsce pracy: Jelenia Góra

Opis:

MPGK sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze poszukuje pracownika na stanowisko:

ROBOTNIK SEGREGACJI ODPADÓW


Opis stanowiska

 • układanie i sortowanie poszczególnych odpadów elektronicznych i elektrycznych;
 • sortowanie odpadów selektywnie zebranych;
 • podczyszczanie odpadów selektywnie zebranych;
 • utrzymanie czystości na terenie PSZOK-u.

Wymagania:

 • sprawność fizyczna;
 • umiej ętność efektywnej pracy w zespole;
 • umiejętność organizacji czasu pracy.


Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • umowę na okres próbny z możliwością jej przedłużenia;
 • niezbędne narzędzia pracy;
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego.

 

CV z dopisaną klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jeleniej Górze dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2018, poz. 1000 oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - RODO).

oraz

list motywacyjny prosimy wysłać e-mailem na adres: kadry@mpgk.jgora.pl, w temacie wpisując ROBOTNIK SEGREGACJI ODPADÓW, bądź składać w siedzibie Spółki przy ul. Wolności 161/163, 58-560 Jelenia Góra - w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r.


MPGK sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybrane oferty.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Wolności 161/163, 58-560 Jelenia Góra
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@mpgk.jgora.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji nie dłużej jednak niż 2 lata.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

W razie pytań służymy pomocą
Kadry: 75 64 20 108

W sprawach dotyczących praktyk zawodowych
Dział Organizacji i Nadzoru: 75 64 20157

Wyszukaj termin odbioru odpadów

Wyszukiwarka terminu odbioru odpadów jest uzupełniana. Skorzystaj z harmonogramu odbioru odpadów dostepnego w sekcji Dokumenty do pobrania