Oferty Pracy

Stanowisko: Robotnik drogowy

Oferta aktualna: od 19 maja '22 do 30 czerwca '22

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Miejsce pracy: MPGK sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze

Opis:

Opis stanowiska:

 • bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni chodników i ulic
 • praca przy remontach dróg i chodników
 • wykonywanie nawierzchni z kostki brukowej

 

Wymagania:

 • dobry stan zdrowia;
 • doświadczenie min. roczne przy budowie i remontach dróg;
 • umiejętność pracy w grupie;
 • dobra organizacja pracy, fachowość, zaangażowanie w powierzone obowiązki;
 • wykształcenie zawodowe będzie dodatkowym atutem;
 • mile widziana umiejętność obsługi maszyn używanych przy pracach asfaltowych;

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • niezbędne narzędzia pracy;
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego;
 • dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne;

 

CV z dopisaną klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jeleniej Górze dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2018, poz. 1000 oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - RODO).

prosimy wysłać e-mailem na adres: kadry@mpgk.jgora.pl, bądź składać w siedzibie Spółki przy ul. Wolności 161/163, 58-560 Jelenia Góra - w terminie do dnia 30 czerwca 2022r.

MPGK sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybrane oferty.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Wolności 161/163, 58-560 Jelenia Góra.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@mpgk.jgora.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji nie dłużej jednak niż 2 lata.
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

W razie pytań służymy pomocą
Kadry: 75 64 20 108

W sprawach dotyczących praktyk zawodowych
Dział Organizacji i Nadzoru: 75 64 20157

Wyszukaj termin odbioru odpadów

Wyszukiwarka terminu odbioru odpadów jest uzupełniana. Skorzystaj z harmonogramu odbioru odpadów dostepnego w sekcji Dokumenty do pobrania