PSZOK ograniczenia

Informujemy, że od dnia 11.05.2020 r. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest dostępny dla mieszkańców Jeleniej Góry w stopniu ograniczonym.

 
  1. Obsługa mieszkańców odbywa się po uprzednim umówieniu telefonicznym co pół godziny począwszy od godziny 8:00 do 17:30 na określony termin (dzień oraz godzina) od poniedziałku do piątku. W sobotę PSZOK będzie nieczynny. Mieszkaniec zobowiązany jest do podania danych wymaganych do przyjęcia odpadów oraz określenia jakiego rodzaju odpady zostaną dostarczone do PSZOK.
  2. Mieszkaniec będzie musiał zdezynfekować ręce udostępnionym środkiem, a na twarzy bezwzględnie będzie musiał mieć założoną maseczkę oraz potwierdzić swoje przybycie poprzez kontakt telefoniczny ochrony z PSZOK.
  3. Obsługa mieszkańców odbywa się przez pracownika poza pomieszczeniem administracyjnym PSZOK na terenie zakładu. Pracownik zaopatrzony jest w niezbędne środki ochrony indywidualnej, tj. maseczkę lub przyłbicę oraz rękawice ochronne.
  4. Przekazanie niezbędnych danych do przyjęcia odpadów odbywa się z zewnątrz budynku przez udostępnione przez pracownika w biurze okienko. Brak lub niekompletny zestaw wymaganych dokumentów wiąże się z odmową przyjęcia odpadów oraz konieczności umówienia na kolejną wizytę.
  5. Obowiązek podpisania kwitu wagowego przez mieszkańca oraz przekazanie kopii kwitu mieszkańcowi zostaje zawieszone do odwołania w związku ze zminimalizowaniem bezpośredniego kontaktu z mieszkańcem oraz zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa.
  6. Nie przewiduje się przyjmowania odpadów przez PSZOK bez wcześniejszego umówienia wizyty drogą telefoniczną.
  7. W przypadku niedostosowania się do wytycznych dotyczących ochrony oraz w przypadku narażenia obsługi PSZOK na bezpośredni kontakt pracownik ma prawo odmówić przyjęcia odpadów.
  8. Pozostałe wytyczne dotyczące przyjmowania odpadów określone są w Załączniku do uchwały nr 296.XL.2017 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 31 marca 2017 r. tj. Regulaminie korzystania z Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanych na terenie Jeleniej Góry.
  9. Powyższe wytyczne wejdą w życie z dniem 11.05.2020 r. do odwołania.
 

Kontakt telefoniczny: 75 64 20 115

Kontakt mailowy: waga@mpgk.jgora.pl

Wyszukaj termin odbioru odpadów

Wyszukiwarka terminu odbioru odpadów jest uzupełniana. Skorzystaj z harmonogramu odbioru odpadów dostepnego w sekcji Dokumenty do pobrania